Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

 

                                   

  Webbutik                        Mässor                                       Bli medlem                   Ungdomssektionen             Nyhetsarkivet 2018                    Broschyr Värna dina tamdjur   Fakta & YouTube                   Aktuell litteratur


Publicering 2017/12/12  tid: 11:40:33

Folkaktionen närvarande på Naturvårdsverkets möte

 

Folkaktionen ny rovdjurspolitik deltog på Naturvårdsverkets sammanträde under föregående vecka och med anledning av mötet beslutades att Folkaktionen inkommer med en extra skrivelse som komplettering.  Vice ordförande Ola Berg skulle ha deltagit men fick förhinder i sista minuten, och Sven Olov Åsberg fick snabbt hoppa in och bege sig till Stockholm. Folkaktionen har nu fått skrivelsen diarieförd och man kan hitta den på Naturvårdsverkets diariesidor, samt läsa den här» Hitta i Naturvårdsverkets diarium»

Kompletterande synpunkter till arbetet med traditionell kunskap och biologisk mångfald

Efter workshop på Naturvårdsverket 2017-12-05 om att stärka bevarandet av traditionell kunskap om Sveriges biologiska mångfald. Att säkerställa artiklarna 8j och 10c kommer att möta genomförandehinder i dagsläget och framåt i tid på grund av att svensk landsbygd tillåts att avfolkas och många traditionella nyttjandeformer trängs tillbaka. En väsentlig problemfaktor är det faktum att riksdagen beslutat att vargen åter ska etableras i Sverige.

Statens styrmedel. Politiska beslut, lagar och ekonomiska åtgärder måste ge de möjligheter som kommer att krävas för att lyckas. Från statligt håll anser man att ett sätt att kunna försörja sig på landsbygden är mångsyssleri. Då måste förutsättningarna för detta bevaras och skapas.

Varför har vargen inte plats på svensk landsbygd? Man får inte överskatta vargens betydelse som toppredator i den svenska faunan. Eller som tidigare forskaren på Viltskadecenter, Bo Liberg sa vid en konferens i Vålådalen. ”Vargen som art behöver inte Sverige för sin överlevnad. Det är Sveriges riksdag som har beslutat att Sverige ska ha varg”, slut citat.

Läs mer»

 


Uppdaterad artikel från konferensen Järperuds bygdegård/Värmland 2017/11/23

Vargmotståndare träffades i Gunnarskog

  

Vice ordförande Ola Berg                                                                     Ordförande Leif Joelsson                                                                    Tobias Albinsson ledamot och författare till "Att drabbas av varg"

GUNNARSKOG: "Makthavarna lever långt från landsbygden" Läs mera»

 

Publicering 2017/11/13 tid: 13:07:24 Länk till Arvika nyheter

Lyckad konferens i Gunnarskog 

Press/media infann sig på Järperuds bygdegård

Under den gångna helgen genomförde Folkaktionen riks en träff med ortsbefolkningen i Gunnarskog, där jägare från älgskötselområdet kom för att lyssna och föra fram sina årsikter i vargfrågan. Denna ort i Gunnarskog har varit hårt drabbade med stor framfart av vargattacker och dödade familjemedlemmar, allt sedan mitten av 2000-talet och fram tills nu. Därav har också attacker varit på fårbestånd som fått sätta livet till. Men också att älgbeståndet minskar på de olika jaktområden.  Läs mera»

 


 

Publicering 2017/10/09 tid: 09:48:03 länk till website» 

  

Folkaktionen till Tullgarn 2018

Äntligen tillbaka!

Boka in den 25–27 maj 2018 i kalendern – då är Swedish Game Fair tillbaka på Tullgarns Slott.

Tullgarns slott ligger vackert och centralt beläget på en udde mitt i Tullgarnsviken. Här har naturen, jakten och fisket alltid stått i centrum. Vi har ett rekordstort intresse för Swedish Game och redan nu kan vi lova att det kommer bli den största mässan som arrangerats på Kungliga Tullgarn.

Huvudprogrammet är klart och det hittar du här»

 

Ny ordförande riksstyrelsen

Leif Joelsson, har tidigare varit ordförande i lokala avdelningen i Jämtland-Härjedalen. Numera bor Leif med sin familj i Bräkne-Hoby, Blekinge. Leif valdes som ny riksordförande på årsstämman i Mora 2017.

Riks och redaktionen hälsar Leif välkommen till styrelsen

Foto: Janet Stefanowicz-Joelsson 2018-01-19 Sverige

Kindlatiken i Örebro sköts i Dalarna

Ingen utredning om gammal skottskada på Södertörnsvargen

2018-01-19 Norge

Polisman frikännes efter att ha sänt textmeddelanden...

Hoppas Erna Solberg kan hålla vargstammen i tyglarna

 

2018-01-18 Sverige

Polisens arbete med tjuvjakt på varg ifrågasätts

Varg jagade hästar, ansöker om skyddsjakt

Fällde vargar från tre olika revir

Jaktsabotörer i farten i Kölstareviret

2018-01-18 Norge

Får ulv i fanget

Ulvezonen har blitt en reservat

2018-01-18 Finland

Påkörd varg rör sig i Vörå

 

2018-01-17 Sverige

Vargjakten i Örebro län avbryts inte

Södertörnsvargtiken obducerad, äldre skador upptäckta

Samebyar kräver lagstiftning mot rovdjursförluster

Vargrevir på gång i Östergötland

Naturvårdsverket föreslår lättnader i jaktförordningen i nationalparker

Fällda vargar var normalt friska

Störning av jakt är ett brott som ska utredas

 

2018-01-16 Norge

Debatt

Stortingets vedtak herjes med av domstolene

Norska ulvejakten

"Ulvejakta har for meg vart en stor opplevelse" sier Tor Ola Dehli

GD mener blågrönt anstaltsmakeri

Slettsåsulven feldt i Stockholm

2018-01-16 Finland

Kärnä berömmer norska vargpolitiken

2018-01-16 Sverige

(2018-01-14)

Vargar "smet" ut från Kindlareviret

 

2018-01-15 Sverige

Risar slopad beslutsrätt för järvjakt 

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

2018-01-15 Frankrike

Hårda konflikter om varg i Frankrike

2018-01-15 Finland

Huspriser sjunker i finska vargområden 

2018-01-19

Årsstämman riks 

Tid: Lördag den 21 april

Inbjuden föreläsare 

Karl Hedin

Plats: Dalarna

Vi återkommer med exakt plats och ort samt mer information

styrelsen

2018-01-11