Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

 

                                   

  Webbutik                        Mässor                                       Bli medlem                   Ungdomssektionen             Nyhetsarkivet 2018                    Broschyr Värna dina tamdjur   Fakta & YouTube                   Aktuell litteratur


Publicering 2018-02-06 tid: 19:06:26                        Uppdaterad 2018-02-19 tid: 07:46:23

           

 

  • Årsmöten hittar du här»»          Lindegårdens värdshus i Lindesberg                Gästföreläsare Karl Hedin
  • Vägbeskrivning »»                     Banvägen 18, 711 31 LINDESBERG                    Lördag 21 april med start kl 11.00 - 12.45 

 

  • Lokala avdelningar                    Dalarna 17 februari kl 15.00 - Moraklocka
  • Lokala avdelningar                    Jämtland/Härjedalen 25 februari kl 16.00 - Linsells bygdegård
  • Lokala avdelningar                    Värmland/Dalsland Bohuslän 25 februari kl 15.00 - Ölmhults bygdegård N:a Väse

 

  • Ombud väljs via lokalavdelningarna till riksmötet, Gäster och åhörare vänligen anmäl er via kundtjänst, redaktionen eller sms Folkaktionen 0722015941, OBS! inga privata samtal, vänligen ring kontorstid 10-12.00 

 

 

 


Publicering 2017/12/12  tid: 11:40:33

Folkaktionen närvarande på Naturvårdsverkets möte

 

Folkaktionen ny rovdjurspolitik deltog på Naturvårdsverkets sammanträde under föregående vecka och med anledning av mötet beslutades att Folkaktionen inkommer med en extra skrivelse som komplettering.  Vice ordförande Ola Berg skulle ha deltagit men fick förhinder i sista minuten, och Sven Olov Åsberg fick snabbt hoppa in och bege sig till Stockholm. Folkaktionen har nu fått skrivelsen diarieförd och man kan hitta den på Naturvårdsverkets diariesidor, samt läsa den här» Hitta i Naturvårdsverkets diarium»

Kompletterande synpunkter till arbetet med traditionell kunskap och biologisk mångfald

Efter workshop på Naturvårdsverket 2017-12-05 om att stärka bevarandet av traditionell kunskap om Sveriges biologiska mångfald. Att säkerställa artiklarna 8j och 10c kommer att möta genomförandehinder i dagsläget och framåt i tid på grund av att svensk landsbygd tillåts att avfolkas och många traditionella nyttjandeformer trängs tillbaka. En väsentlig problemfaktor är det faktum att riksdagen beslutat att vargen åter ska etableras i Sverige.

Statens styrmedel. Politiska beslut, lagar och ekonomiska åtgärder måste ge de möjligheter som kommer att krävas för att lyckas. Från statligt håll anser man att ett sätt att kunna försörja sig på landsbygden är mångsyssleri. Då måste förutsättningarna för detta bevaras och skapas.

Varför har vargen inte plats på svensk landsbygd? Man får inte överskatta vargens betydelse som toppredator i den svenska faunan. Eller som tidigare forskaren på Viltskadecenter, Bo Liberg sa vid en konferens i Vålådalen. ”Vargen som art behöver inte Sverige för sin överlevnad. Det är Sveriges riksdag som har beslutat att Sverige ska ha varg”, slut citat.

Läs mer»

 


Uppdaterad artikel från konferensen Järperuds bygdegård/Värmland 2017/11/2

GUNNARSKOG: "Makthavarna lever långt från landsbygden" Läs mera»

 

Publicering 2017/11/13 tid: 13:07:24 Länk till Arvika nyheter

Lyckad konferens i Gunnarskog 

Press/media infann sig på Järperuds bygdegård

Under den gångna helgen genomförde Folkaktionen riks en träff med ortsbefolkningen i Gunnarskog, där jägare från älgskötselområdet kom för att lyssna och föra fram sina årsikter i vargfrågan. Denna ort i Gunnarskog har varit hårt drabbade med stor framfart av vargattacker och dödade familjemedlemmar, allt sedan mitten av 2000-talet och fram tills nu. Därav har också attacker varit på fårbestånd som fått sätta livet till. Men också att älgbeståndet minskar på de olika jaktområden.  Läs mera»


Publicering 2017/10/09 tid: 09:48:03 länk till website» 

  

Folkaktionen till Tullgarn 2018

Äntligen tillbaka!

Boka in den 25–27 maj 2018 i kalendern – då är Swedish Game Fair tillbaka på Tullgarns Slott.

Tullgarns slott ligger vackert och centralt beläget på en udde mitt i Tullgarnsviken. Här har naturen, jakten och fisket alltid stått i centrum. Vi har ett rekordstort intresse för Swedish Game och redan nu kan vi lova att det kommer bli den största mässan som arrangerats på Kungliga Tullgarn.

Huvudprogrammet är klart och det hittar du här»2018-02-23 Sverige

Nekades talesrätt - överklagar lojakten ändå

Klart för lodjursjakt i västernorrland

Ekberg drabbad av första vargreviret i Östergötland

Skyddsjakt på invasiva arter

2018-02-23 Norge

Dyretragedi i Troms

24 sauer och lamm drept av lodjur

Ulvens opphav ut på Internationellt anbud

 


ÄLDRE NYHETER


2018-02-22 Sverige/ Finland - Österbotten

Svenska riksdagsgruppen frågar regeringen om vargen

Finska vargproblem blir riksdagsfråga

2018-02-22 Sverige

Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp vargjakten

Utredning hotar jakthundsträning

Havsörnen i Blekinge dog av fågelinfluensan 

Den avlysta fjälljakten kommer inte att omprövas

2018-02-22 Norge

Lisensfelling på jerv avsluttet 

Ulveforvalting i endring?

Naturvernforbundet är kritisk till gaupejakta

Ny utreding av ulvens genetikk

USS med ulvepleis i ulvesaken

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=71264

2018-02-21 Sverige

Nu inleds fördjupad studie av vargarnas härkomst

Samebyn: Vi kommer att polisanmäla jägarförbundets representant

Vargen söker sig alltmer söder ut

Jägarförbundet flög med helikopter och letade renar i Girjas sameby

Djurrättsaktivister greps med pepparspray

Ruona Burman går till naturskyddsföreningen

Så blir lojakten i Jämtland

Tre lodjur får skjutas i Härjedalen

2018-02-21 Finland

Nykarlebyjägare får skrämma varg

2018-02-20 Sverige

292 vargar hittade hittills i extra inventering

Hård kritik mot rättsprocesser i vargmål

Staten överklagar Girjasdomen

2018-02-20 Frankrike

Franska regeringen vill öka vargstammen

2018-02-20 Norge

Norska järvjägare hålls hemliga

2018-02-20 Finland

Hur förbättra livskvalitén för dom som bor nära vargar?

Polisen varnade för varg nära Seinäjoki

Finland förvildas anser biolog

2018-02-19 Sverige

Aktivister på stövar SM, bilar blockerades 

Böter för olaga hot mot jägare

Flera vargar från Slättåsreviret har fått sändare

2018-02-19 Finland

 

2018-02-23