Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

 

                                   

  Webbutik                        Mässor                                       Bli medlem                   Ungdomssektionen             Nyhetsarkivet 2017                    Broschyr Värna dina tamdjur   Fakta & YouTube                   Aktuell litteratur


 

 

Publicering 2017/11/13 tid: 13:07:24 Länk till Arvika nyheter

 

Lyckad konferens i Gunnarskog 

Press/media infann sig på Järperuds bygdegård

Under den gångna helgen genomförde Folkaktionen riks en träff med ortsbefolkningen i Gunnarskog, där jägare från älgskötselområdet kom för att lyssna och föra fram sina årsikter i vargfrågan. Denna ort i Gunnarskog har varit hårt drabbade med stor framfart av vargattacker och dödade familjemedlemmar, allt sedan mitten av 2000-talet och fram tills nu. Därav har också attacker varit på fårbestånd som fått sätta livet till. Men också att älgbeståndet minskar på de olika jaktområden. 

Riksordföranden Leif Joelsson inledde träffen med att informera om vad Folkaktionen arbetat med den sista tiden, där man bland annat har polisanmält 6 stycken länsstyrelser för att inte följa lagen om riksdagsbeslutade antal vargar som ska finnas i Sverige. Ett tjänstefel anser organsiationen, men kammaråklagare Alriksson anser att förundersökning inte är aktuellt och att det finns ingen anledning till att brott under allmänt åtal har förövats. 

Folkaktionen anser då att vem som helst på de respektive länsstyrelser kan göra och säga vad man vill, men man följer inte rikdagens beslut.

Senare under eftermiddagen anlände Fäbodbrukarnas riksordförande Kristian Olofsson från Sälen, som berättade hur deras situation och arbete fortskrider. En bra sammanfattning och information från deras organisation. Hans sista uppmaning blev, bevara vårt kulturarv.

När ordet blev fritt, strömmade frågorna till och publiken var mycket aktiv. Många frågor, och hur går vi vidare, för som situationen är idag är inte hållbar. Djurhållning, näringsverksamheten, fårbestånden, våra hundar inte bara för jakten, utan alla hundar som vistas ute är i fara. Många har gett upp sin näring bara för att rovdjuren - i detta fall vargen har tagit hela bestånd.

Vi fick också besök av två författare, Tobias Albinsson från Kinne-Kleva i Västra Götaland, men som också har sina rötter i Lekvattnet. Han hade sin bok med sig "Att drabbas av varg". Den andra författaren är jägarkvinnan Inger Augustsson, med just boken "Jägarkvinnan". Böckerna finns till försäljning, följ länken här

Folkaktionen med sin webbshop fanns på plats där Malou jobbade hela dagen, fin exponering tyckte fotografen, press från Arvika nyheter.

Länk till våra nyheter 

 

 

 

"Under den överläggning som var på förmiddagen diskuterades även att de andra rovdjuren måste fram i ljuset mera, såsom säl och skarv. Man lade också förslag på var nästa årsmöte ska äga rum, och flera olika orter föreslogs för att sprida ut oss i landet, till de områden där man drabbats hårt av vargen. Organisationen ser också över de orter där man kommer att vara med på mässor och marknader, där bland annat flera nya orter föreslogs för att vi behöver spridning ut till de drabbade."

 

 

 

Publicering 2017/10/09 tid: 09:48:03 länk till website» 

  

Folkaktionen till Tullgarn 2018

Äntligen tillbaka!

Boka in den 25–27 maj 2018 i kalendern – då är Swedish Game Fair tillbaka på Tullgarns Slott.

Tullgarns slott ligger vackert och centralt beläget på en udde mitt i Tullgarnsviken. Här har naturen, jakten och fisket alltid stått i centrum. Vi har ett rekordstort intresse för Swedish Game och redan nu kan vi lova att det kommer bli den största mässan som arrangerats på Kungliga Tullgarn.

Huvudprogrammet är klart och det hittar du här»

 

Ny ordförande riksstyrelsen

Leif Joelsson, har tidigare varit ordförande i lokala avdelningen i Jämtland-Härjedalen. Numera bor Leif med sin familj i Bräkne-Hoby, Blekinge. Leif valdes som ny riksordförande på årsstämman i Mora 2017.

Riks och redaktionen hälsar Leif välkommen till styrelsen

Foto: Janet Stefanowicz-Joelsson