Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

 

                                   

  Webbutik                        Mässor                                       Bli medlem                   Ungdomssektionen             Nyhetsarkivet 2017                    Broschyr Värna dina tamdjur   Fakta & YouTube                   Aktuell litteraturPublicering 2017/12/12  tid: 11:40:33

Folkaktionen närvarande på Naturvårdsverkets möte

Folkaktionen ny rovdjurspolitik deltog på Naturvårdsverkets sammanträde under föregående vecka och med anledning av mötet beslutades att Folkaktionen inkommer med en extra skrivelse som komplettering.  Vice ordförande Ola Berg skulle ha deltagit men fick förhinder i sista minuten, och Sven Olov Åsberg fick snabbt hoppa in och bege sig till Stockholm. Folkaktionen har nu fått skrivelsen diarieförd och man kan hitta den på Naturvårdsverkets diariesidor, samt läsa den här» Hitta i Naturvårdsverkets diarium»

 

Kompletterande synpunkter till arbetet med traditionell kunskap och biologisk mångfald

Efter workshop på Naturvårdsverket 2017-12-05 om att stärka bevarandet av traditionell kunskap om Sveriges biologiska mångfald. Att säkerställa artiklarna 8j och 10c kommer att möta genomförandehinder i dagsläget och framåt i tid på grund av att svensk landsbygd tillåts att avfolkas och många traditionella nyttjandeformer trängs tillbaka. En väsentlig problemfaktor är det faktum att riksdagen beslutat att vargen åter ska etableras i Sverige.

Statens styrmedel. Politiska beslut, lagar och ekonomiska åtgärder måste ge de möjligheter som kommer att krävas för att lyckas. Från statligt håll anser man att ett sätt att kunna försörja sig på landsbygden är mångsyssleri. Då måste förutsättningarna för detta bevaras och skapas.

Varför har vargen inte plats på svensk landsbygd? Man får inte överskatta vargens betydelse som toppredator i den svenska faunan. Eller som tidigare forskaren på Viltskadecenter, Bo Liberg sa vid en konferens i Vålådalen. ”Vargen som art behöver inte Sverige för sin överlevnad. Det är Sveriges riksdag som har beslutat att Sverige ska ha varg”, slut citat.

Genom vargens återkomst så återkom också den gamla konflikten mellan människa och varg. Vargen var under första halvan på 1900 talet mer eller mindre borta från landsbygden. Ett svårt hot mot betande tamdjur och löshundsjakt när naturen skulle skattas hade över tid eliminerats. Att åter släppa fram vargen som frilevande predator är ett svek mot tamdjurshållande på  landsbygden då mycket av traditionell kunskap är kopplad till hållande av tamdjur. Att beröva bonden möjligheten att släppa ut djuren på skogsbete.” i det område som nu åter är vargens, utanför stängslet”, betesdjur som själva gör det som mänsklig hand inte kan, nämligen välja rätt växtlighet till foder och därmed skapa sitt eget värde. Att med stängsel begränsa betet för tamdjuren på grund av rovdjur är fullt jämförbart med att ta bort verktygslådan för bilmekanikern, snickaren eller någon annan hantverkare. Vilket ju vore otänkbart. Betande djur på fäbodvall har aldrig varit instängslade utan speciell orsak. Det var vallen och grödan som skulle skördas till vinterfoder som skyddades mot avbetning från djuren med stängsel, de betande djuren hölls utanför stängslet. Därför är vargens återkomst utanför stängslet där betesdjuren ska vara ett tankefel. Det erfordras kraftfulla och helt andra insatser än idag om man ska värna dessa verksamheter mot rovdjurens och särskilt vargens negativa inverkan. Motsvarande gäller det jaktliga utbytet.  Det är inte rimligt och det upplevs inte som rättvist att en mark helt plötsligt kan bli utan jaktligt värde på grund av en vargetablering. Löshundjakten är en särskild nordisk jaktform med speciellt framavlade nordiska hundraser till jägarens hjälp. Att i dessa sammanhang  tala om adaptiv förvaltning av varg och tro att jägaren kan gå ut i skogen och släppa sin jakthund med risk för att hunden blir tagen av varg (en form av rysk roulette) är inte seriöst. Hur ska man kunna vänja sig vid ett sådant förhållande? 

Vi vill också referera till Jordbruksverkets handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser (SJV Rapport 2010:14 Reviderad).  I denna handlingsplan berörs även de hotade svenska hundraserna, såväl vallhundar som jakthundar. De traditionella svenska jaktformerna och de särskilda jakthundraserna har visat sig lämpliga även ur effektivitets- och djurskyddssynpunkt och utgör en viktig del av jakten som svenskt kulturarv. Det är väsentligt att dessa blir bevarade i tillräckligt antal och med största möjliga genetiska variation. De svenska specialjakthundklubbarna svarar här för ett viktigt arbete. Detsamma gäller eftersöksjägare och skyddsjägare och de särskilt skolade hundar som regelmässigt, året om  och dygnet runt, utför samhällsangelägna uppdrag för att minska djurlidande och eliminera risker för person- och sakskador. Det erfordras kraftfulla och helt andra  insatser än idag om man ska värna dessa verksamheter mot rovdjurens och särskilt vargens negativa inverkan.

Både betesbruk, jakt och hundverksamhet är samhällsangelägna verksamheter och delar i landsbygdens möjligheter som står till buds för det mångsyssleri som rekommenderas av riksdagen för att hitta möjligheter att bo kvar på landsbygden. Vilket också är en del av förutsättningen att verka som kunskapsförvaltare och traditionsbärare.

Sammanfattningsvis, människor måste kunna bo kvar på landsbygden och ha rätt att värna sina näringar mot olika rovdjur om artiklarna 8j och 10c ska kunna uppfyllas.

 


 

Uppdaterad artikel från konferensen Järperuds bygdegård/Värmland 2017/11/23

Vargmotståndare träffades i Gunnarskog

  

Vice ordförande Ola Berg                                                                     Ordförande Leif Joelsson                                                                    Tobias Albinsson ledamot och författare till "Att drabbas av varg"

GUNNARSKOG: "Makthavarna lever långt från landsbygden" Läs mera»

 

Publicering 2017/11/13 tid: 13:07:24 Länk till Arvika nyheter

Lyckad konferens i Gunnarskog 

Press/media infann sig på Järperuds bygdegård

Under den gångna helgen genomförde Folkaktionen riks en träff med ortsbefolkningen i Gunnarskog, där jägare från älgskötselområdet kom för att lyssna och föra fram sina årsikter i vargfrågan. Denna ort i Gunnarskog har varit hårt drabbade med stor framfart av vargattacker och dödade familjemedlemmar, allt sedan mitten av 2000-talet och fram tills nu. Därav har också attacker varit på fårbestånd som fått sätta livet till. Men också att älgbeståndet minskar på de olika jaktområden.  Läs mera»

 


 

Publicering 2017/10/09 tid: 09:48:03 länk till website» 

  

Folkaktionen till Tullgarn 2018

Äntligen tillbaka!

Boka in den 25–27 maj 2018 i kalendern – då är Swedish Game Fair tillbaka på Tullgarns Slott.

Tullgarns slott ligger vackert och centralt beläget på en udde mitt i Tullgarnsviken. Här har naturen, jakten och fisket alltid stått i centrum. Vi har ett rekordstort intresse för Swedish Game och redan nu kan vi lova att det kommer bli den största mässan som arrangerats på Kungliga Tullgarn.

Huvudprogrammet är klart och det hittar du här»

 

Ny ordförande riksstyrelsen

Leif Joelsson, har tidigare varit ordförande i lokala avdelningen i Jämtland-Härjedalen. Numera bor Leif med sin familj i Bräkne-Hoby, Blekinge. Leif valdes som ny riksordförande på årsstämman i Mora 2017.

Riks och redaktionen hälsar Leif välkommen till styrelsen

Foto: Janet Stefanowicz-Joelsson