Verksamhetsåret 2021


 

2021-04-28 tid: 10:16:53 Riksnyheter/press

Ny rovdjurspolitik avlämnar skrivelse

Ny rovdjurspolitik har avlämnat skrivelsen som riksstämman tillkännagav i lördags på riksstämman, av en begäran till näringsdepartementet om att tillsätta en statlig utredning. Läs här»


Fäll 200 vargar i årets licensjakt på varg

Inför vinterns väntade licensjakt på varg har flera organisationer gått ut med krav på det antal vargar som de anser bör fällas. Lantbrukarnas riksförbund, Jägareförbundet, Svenska kennelklubben och Svenska fåravelsförbundet kräver att 100 vargar fälls och Jägarnas riksförbund kräver att mellan 250 och 300 vargar fälls i ett etappmål mot noll frilevande varg.

Vi Ny rovdjurspolitik anser att 200 vargar bör fällas i licensjakt som inleds i januari.

Detta för att komma så nära som möjligt det i riksdagen beslutade antalet vargar i Sverige som är 170-270 vargar.

Enligt förra vinterns inventering fanns i Sverige 400 vargar.  Efter inventeringen har ett 40-tal valpkullar fötts i Sverige med i genomsnitt 5-6 valpar per kull. Alla överlever inte och vuxna djur försvinner genom revirstrider, olyckor, illegal jakt, olyckor och ålder.

Lågt räknat finns idag 450 vargar i landet.

Med en avskjutning på 200 vargar i vinterns licensjakt hamnar vi nära det demokratiskt fattade beslutet om antal vargar i landet.

Rovdjursförvaltningen får i en ny rapport från Göteborgs universitet mycket lågt betyg av lantbrukare och jägare i vargbygder. Hela 70 procent ger betyget 1 eller 2  på en femgradig skala. Det är akut att börja återvinna förtroendet för att rovdjursförvaltningen styrs av demokratiska beslut och inte av självsvåldiga myndigheter.

Vi kan inte vänta, år efter år, på att demokrati ska gälla i förvaltningen av varg.

Demokrati måste och borde gälla hela tiden. 

Har riksdagen tagit ett beslut så borde det räknas inte bara under själva beslutet i plenisalen utan även i verkligheten. Bara då kan förtroendet för rovdjursförvaltningen börja öka.

Forskarna rapporterar även om stor oro och en känsla av vanmakt hos lantbrukare och jägare i bygder med varg. Hälften av lantbrukarna har tänkt tanken att sluta vara lantbrukare men att ge upp och flytta från en familjegård och ofta med stora lån i maskiner är inget lätt beslut. 

Rovdjursförvaltningen behöver en omstart med demokratiska förtecken där de som ska leva med rovdjuren i sin närhet behöver höras och respekteras.

Rapport: Att leva nära stora rovdjur https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-7005-2 


2021-09-18 tid: 10:54:17

Uppdaterad 2021-09-20  09:55:15

Rovdjursvakan 17 sept -I protest över Europa mot rovdjurspolitiken.


2021-09-14 tid: 10:53:53

Ny rovdjurspolitiks riksordförande deltar i dag (14/9) på Rovdjurscentret Järvsö

Läs mera här»


2021 04 24 tid: 12:42:59

Ny riksordförande vald på årsmötet

Ny riksordförande i Ny rovdjurspolitik blev  Gölin Carina Gerken-Christiansen

Här kan du som medlem läsa om vår nya ordförande, vi hälsar henne välkommen till vår organisation och vårt framtida arbete.

Gölin Carina Gerken Christiansen, journalist och skribent specialiserad på landsbygdens frågor, skogen, äganderätten, jakt och vilt.

Carina Gerken Christiansen har studerat media och journalistik på Poppius journalistskolaStockholms universitet och University of Alberta i EdmontonAlberta i Kanada varefter hon var reporter på Ljusdals-PostenSvenska dagbladet och Expressen.

Jämsides med journalistik startade hon på 1980-talet företaget Djuragenturen som tillhandahöll djur för fotografering, drev 1990 med Björn Welander kampanjen Rädda Skansens elefanter i ett försök att rädda Elefanterna på Skansen kvar i Sverige. Hon har i Kanada fött upp svenska varmblodshästar, och är en av idéskaparna bakom Rubster, en anatomisk massageborste för hästar.

Med sitt konsultföretag Chefakuten  var hon 2009-2015 kommunikationsstrateg för Handelsbanken Skog och lantbruk, verksam med deras etablering inom lantbrukssektorn och startade där tidningen Tillväxt.

2015 utgav hon och föreningen Naturbrukarnas ordförande Rickard Axdorff boken Växer blåbär i skogen?, med bland annat inlägg från förre statsministern, numera skogsägaren Göran Persson och docenten i agrarhistoriaClas Tollin, och där man försökte balansera den bild av skogen som tidigare gavs av kulturjournalisten Maciej Zaremba i en artikelserie i Dagens Nyheter, vilken ledde till frustration hos Sveriges skogsägare som ansåg att de inte fått försvara sig, eller ha en röst i en debatt om skogsbruk ledd av Zaremba och kulturminister Alice Bah Kuhnke, utan några skogsägare inbjudna.

Som kommunikationsansvarig vid Lantbrukarnas riksförbund skogsägarna 2016-2019, lanserade hon med äganderättsexperten Björn Galant Det goda ägandet brett i bonderörelsen, och fakta på bordet

Gerken Christiansen skriver 2020 boken Vargen och statsmakten - så tappar politikerna greppet om vargen och landsbygden, en rapport från vargbygderna om vargfrågan och Varg i Skandinavien, där hon beskriver hur Naturvårdsverkets riktlinjer som bygger på lagar och paragrafer håller på att skapa en allvarlig klyfta mellan stad och land, och bland annat pekar på att om södra Sverige skulle ha samma vargtäthet som Gävleborg, vilket har Sveriges mest täta vargområde, skulle det motsvara 6 000 vargar. Hon jämför med Kanada, där hon bott i provinsen Alberta


2021-04-28 tid: 10:16:53 Riksnyheter/press

Ny rovdjurspolitik avlämnar skrivelse

Ny rovdjurspolitik har avlämnat skrivelsen som riksstämman tillkännagav i lördags på riksstämman, av en begäran till näringsdepartementet om att tillsätta en statlig utredning. läs här»

-Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag om att tillsätta en statlig utredning som belyser utvecklingen på svensk landsbygd och som presenterar en faktastudie 50 år (2023) efter att Svenska naturskyddsföreningens ”PROJEKT VARG” startades.

-All näring med djurhållning bygger fram till 1973 på vargfri tid sedan över mer än 100 år.

-Vargens återkomst är en kulturkrock då människans samtliga tamdjur står på vargens matsedel.

-Den vildmark som vargen kräver finns inte i Sverige. Därför måste vi som är drabbade göra vår röst hörd i ett gemensamt upprop för att på allvar få upp vargfrågan på agendan.

-Gråvargen är inte en utrotningshotad art.

-Varför (är) rovdjurspolitiken osolidarisk?

-Varför lyssnar staten på tyckarna, och inte på brukarna? Skilj på tyckande och fakta.

-En utredning som bygger på sanning och fakta. Sveriges rikes lagar och fakta i form av tidsdokument finns att tillgå. Både hos länsstyrelse samt media.

-Statens plånbok är heller ingen inspirerande lösning för en djurägare i ett socialt ekonomiskt och känslomässigt perspektiv.

-Inga andra näringar motarbetas så tydligt av staten idag som arbete med betesdjur och jakt.

-Skadeverkningarna för den enskilde som drabbas är för stora för att låta frågan avgöras av gatans parlament.


Ordet är fritt

Text: Tobias Albinsson, Ny rovdjurspolitik riks

Ordet är fritt - Jag har tröttnat! Läs vidare här»