Folkaktionen ny rovdjurspolitik

"Informera om rovdjuren och öka kunskapen om de problem som skapas genom de stora rovdjurens utbredning" 

"Att arbeta för att bevara den svenska landsbygden och dess kulturella värden så att de bevaras för framtiden till våra barn och barnbarn"      

"Att arbeta för att staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar vid rovdjursangrepp"

"Att arbeta för att beslut om skyddsjakt på rovdjur ska ske omgående! 

 

Styrelsen riks       

Styrelsens valperiod 2019-2020 (2021)

Information om e-postadresserna: En del e-postadresser är inte klickbara på ledamöternas e-post (deras begäran) för att undvika spam i den egna e-posten.

Du kan som användare högerklicka och i draperiet kopiera och klista in i din e-postmeddelande fältet.


 

Ordförande  2019-20

 

Leif Joelsson   epost: leifjoelsson@hotmail.com

Björkerydsvägen 22, 372 62 BRÄKNE-HOBY

Mobil 0702-752 477

 

 

Vice ordförande 2018-20

 

 

 

 Susann Tollman epost: susann.tollman@spray.se

 Mobil: 0702-258 563

 

 

Kassör 2018-2020

 

Sven-Olov Åsberg    e-post: sven-olov.asberg@telia.com

Villavägen 41, 796 30 ÄLVDALEN

Mobil 0705-915 886
Tel 0251-102 28

 

 

 

 

Sekreterare 2019-2021

Rune Werf

Älvdalen

Mobil: 0738-222 340

 

Ledamot 2019-2021

 

Bella Löfstrand

Mobil: 0722 015 941

 

 

 

Ledamot 2019-2021

Tobias Albinsson  epost: tobbe-rex2@hotmail.com

Mobil 0727-448 045

 

 

 

 

Ledamot 2019-2020

 

Nils Björklund  epost: nils.bjorklund@telia.com    

Kvarnbäcksvägen 1, 79256 VÅMHUS

Mobil: 0706-337 054

 

 

Ersättare 

Ledamot 2019-2020

Lena Eriksson

Sunne

 

Ersättare

Ledamot 2019-2020

Roger Engstrand

tfn 0768-336 060

Bettna

 


 

Revisorfirma

Lars Olsson redovisning AB Älvdalen

 

Riksrevisorer  2019-20

Tina Wiberg Kontakt: huvudansvarig

 0702-684 476 tinaviberg@hotmail.com

 

Sven Mattsson

tfn: 0680-22120

 

Ersättare riksrevisorer 2019-20

Inga Lill Kallaes, Orsa

Lars Erik Tollbom, Väse

 


Valberedning 2019-20

 

Ulla Carin Grafström    

Mobil: 0703-555 727 

Bostad: 0583-22090

 

Lars-Erik Nord   SAMMANKALLANDE

Mobil: 0761-000 019                       

 

Kent Henriksson

Mobil: 0706-828 679