Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

Dalarnas

Styrelsen 2018-19

Här hittar du organisationens reseräkningsblanketthär


Ordförande

Nils Björklund

nils.bjorklund@telia.com    

Kvarnbäcksvägen, 79256 VÅMHUS

Mobil: 0706-337 054


Vice ordförande

Susann Tollman

Mobil: 0702-258 563

susann.tollman@spray.se

 


Kassör

Hans Ruste

ansvarig centralt medlemsregister      

dalarna@folkaktionen.com

Lutgårdsvägen 1, Hansjö, 79490 ORSA

Mobil: 0702-400 103


Sekreterare

Rune Werf

Lokavägen 28, 79690 ÄLVDALEN 

Mobil: 0738-222 340 

 


Ledamot

Lars Erik Nord

mobil: 0761-000 019

kaliber.12@hotmail.com 

 


Ledamot

Sven-Olov Åsberg

sven-olov.asberg@telia.com

Villavägen 41, 79630 ÄLVDALEN
Mobil 070-591 58 86
Tel 0251-102 28
 

 


Ersättare ledamöter:

Jörgen Albinsson

Clas Matsson

 


Revisorer

Inga-Lill Kallaes, ORSA  tfn 0250-40003

inga-lill.kallaes@telia.com

 

Åke Mellström, ORSA

bostad: 0250-42817 

 

Revisor ersättare

Knuts Gunnar Hansson

mobil: 0707-470 815

 


Valberedning

Ola Hermansson MORA (sammankallande)

bostad: 0250-593 872

olakoknappargrand@gmail.com

 

Hans Hansson

bostad: 0248-211 50, 0702-181 653

hans.hansson42@hotmail.com

 

Lars Groth

bostad: 0258-30160