Dalarnas

Styrelsen 2020-21 

Dalarnas lokalavd har genomfört sitt årsmöte 28 mars 2020

ombud har valts till riksstämman 25 april-20

 


Ordförande

Ann-Sofie Werf

oryx59@hotmail.se


Vice Ordförande

Nils Björklund

nils.bjorklund@telia.com    

Kvarnbäcksvägen, 79256 VÅMHUS

Mobil: 0706-337 054


Kassör

Ronnie Persson

7259persson@telia.com

Millbyvägen 36, 794 91 ORSA

Mobil: 0706-529 605 


Sekreterare

Rune Werf

rune.werf@hotmail.se 

Lokavägen 28, 79690 ÄLVDALEN 

Mobil: 0738-222 340 


Ledamot

Lars Erik Nord

mobil: 0761-000 019

kaliber.12@hotmail.com 


Ledamot

Sven-Olov Åsberg

sven-olov.asberg@telia.com

Villavägen 41, 79630 ÄLVDALEN
Mobil 070-591 58 86
Tel 0251-102 28
 
 
Ersättare

Jörgen Albinsson

 


Revisorer

Inga-Lill Kallaes, ORSA  tfn 0250-40003

inga-lill.kallaes@telia.com

 

Revisor ersättare

Knuts Gunnar Hansson

mobil: 0707-470 815

 


Valberedning

Ola Hermansson MORA (sammankallande)

bostad: 0250-593 872

 

Hans Hansson

bostad: 0248-211 50, 0702-181 653

hans.hansson42@hotmail.com

 

Lars Groth

bostad: 0258-30160