2021-08-16 tid: 14:18:59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rovdjursvaka 2021

2021-09-18 tid: 10:54:17

Rovdjursvakan igår kväll - I protest över Europa mot rovdjurspolitiken

1. ÅRSUNDA GÄSTRIKLAND                      2. TOBIAS TÄNDER I JAKTTORNET            3. FAM JOELSSON TÅNDER I BRÄKNE-HOBY

 

4. NORRLYCKANS KENNEL TÄNDER MARSCHALLER I PROTEST

 

FAMILJEN WERF TÄNDER HEMMA PÅ TUVANVÄGEN I MORA

På Tuvanvägen i Mora»


Svenska fåravelsförbundet

Den 17 september 2021 deltar Ny rovdjurspolitik i en rovdjursvaka som initierats av Svenska fåravelsförbundet.

Rovdjursvakan är en manifestation mot den rovdjurspolitik som förs och föatt visa på de problem som uppstår för näringen och de betande djuren.

Ihop med människor i Tyskland och flera andra länder i Europa samlas vi i våra djurs hagar och tänder små eldar. Vi vakar över våra djur ihop med vänner och bekanta som vi bjuder in.

Alla som vill delta i manifestationen men inte kan åka till en hage kan göra en liten säker eld i en grill och delta på det sättet. Klockan 18.00 den 17 september 2021 startar vi rovdjursvakan.

Vi fotograferar och lägger upp på nätet med länken ROVDJURSVAKA2021

- Manifestationen handlar om våra husdjur som är så viktiga för både livsmedelsförsörjning och för att skapa biologisk mångfald på naturbeten. Betande djur ger liv till örter och ett myller av insekter. En kvadratmeter innehåller fler arter än i regnskogen. Idag läggs många naturbeten ner och djuren tas hem till gården.

- Manifestationen handlar inte om att tycka illa om rovdjur, men att fästa uppmärksamheten på att det behövs snabbare skyddsjakter och ökad kunskap hos våra myndigheter för att vi ska behålla en levande landsbygd med biologisk mångfald och produktion av livsmedel.

- Manifestationen handlar om att visa att de expanderande rovdjursstammarna på EU:s fastland och utpräglade jordbrukslandskap ställer till stora problem för små bönder – och livsmedelsproduktionen – över hela EU.

- Manifestationen handlar om att uppmana politik och myndigheter, inte minst i Bryssel, att ta ökad hänsyn till de människor, och tamdjur, som lever nära rovdjuren. Detta inkluderar rennäringen som åtta år efter riksdagsbeslut om max tio procent rovdjursdödade djur idag räknar minst dubbelt så många.

- Manifestationen handlar om att rädda vår tusenåriga svenska fäbodkultur med lösa djur som betar på skogen. Idag har vi en mycket tät vargstam i mellersta Sverige där fäbodkulturen är vanligast. Idag vägrar vissa bönder att låna ut djuren till fäboddrift. En kultur hotas trots att det tydligt står i EU:s art- och habitatdirektiv att hänsyn ska tas till lokal kultur och lokala sedvänjor.

- Manifestationen handlar om att visa att vi är många som vill skydda tamdjuren, vår biologiska mångfald, våra naturbeten och öppna landskap – och vår inhemska livsmedelsproduktion.

 

Är vi många hörs vi! Bli medlem i Ny rovdjurspolitik hähttp://www.nyrovdjurspolitik.com/contact_19.html

Välkomna att delta!

Gölin Carina Christiansen, ordförande Ny rovdjurspolitik 070-6555882

 

Foto: Svenska fåravelsförbundet. #rovdjursvaka2021