Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

Exempelrubrik - Syns inte på din hemsida

skandulv.nina.no Här kan man se senaste uppdatering och även läsa senaste nyhetsbrev

2015

2015/10/21

Skandulv informerar

Delredovisning av bevarande status varg

Density - dependent dispersel distances of Skandinavien wolves

Strategier för beskattning av älg, med och utan rovdjur

Ulven som rovdyr på klauvilt i Skandinavia

Uppdrag från Naturvårdsverket gällande gynnsam bevarandestatus

I början av oktober rapporterade Naturvårdsverket regeringsuppdraget angående vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet. Detta baserades på två rapporter, en från Sverige (SKANDULV) och en från USA (Scott Mills och Jennifer Feltner, North Carolina State University). Naturvårdsverkets bedömning utifrån dessa rapporter är ett referensvärde (FRP) på minst 300 vargar i Sverige under förutsättning att minst en varg vandrar in och reproducerar sig minst vart femte år.

Uppdrag från Naturvårdsverket angående spridningsavstånd i relation till vargtäthet

SKANDULV fick i uppdrag från Naturvårdsverket att undersöka huruvida:

  1. Tätheten av varg påverkar spridningsavståndet hos unga vargar
  2. Om valparna från Tiveden-reviret har spridit sig längre än förväntat

Sammanfattning av resultat

Det genomsnittliga spridningsavståndet (mellan födelserevir och dödsplats för 173 vargar) var längre för hannar (225 km) än tikar (154 km) och ökade med ökad vargtäthet (som ökade nästan tre gånger under studieperioden 2004-2014).

Vi jämförde spridningsavstånden från fem vargar födda i Tiveden-reviret (påkörda eller skjutna under skyddsjakt) med 32 vargar födda i skandinaviska vargrevir under samma tidsperiod (2013-2014). Det genomsnittliga spridningsavståndet för Tiveden-avkommorna var 405 km att jämföra med 222 km för övriga vargar.

Ytterligare en valp från Tiveden-reviret trafikdödad och Sjunda-tiken skjuten i nöd

I somras blev ytterligare en avkomma från Tiveden-reviret överkörd (utanför Oskarström).

Den tik som sköts i nöd enligt $28, den 29/9, i Sjunda-reviret (sydvästra Stockholms län mellan Gnesta och Järna) var född i Forshagareviret, dotter till den så kallade Riala-hanen, och därmed en F2´a i Galven-linjen. Med stor sannolikhet har det varit föryngring i detta revir i våras, där hanen till valparna är en F3´a efter Kynna-linjen.

Populärvetenskapliga publikationer

Sand H, Wikenros C, och Månsson J. 2015. Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Hjorteviltet 2015: 72-77.

Zimmermann B, Sand H, Wabakken P, Wikenros C, Eriksen A, Strømseth TH, Holen FG, Maartmann E, Ahlqvist P, Arnemo JM, Milleret C, Liberg O, og Pedersen HC. 2014. Ulven som rovdyr på klauvvilt i Skandinavia. I: Ikkje berre ulv og bly: glimt frå forskinga på Evenstad (red. T Storaas & K Langdal). s. 221-245. Opplandske bokforlag.

 

 

Publicering 2015/05/22  17:02:16 Länk till artikel

 

Nyhetsbrev Skandulv

 

Årets vargmärkning resulterade i tre nymärkningar och tre ommärkningar

 

Datum

ID

Ny/Ommärkning

Kön

Ålder

Vikt

Revir

Fylke/län

2015-01-27

M 15-01

Ny

Tik

3

39

Aspafallet 2

Örebro

2015-01-27

M 15-02

Ny

Hane

2

46

Aspafallet 2

Örebro

2015-01-29

M 13-01

Ommärkning

Tik

7

39

Kukumäki

Dalarna/Gävleborg

2015-03-23

M 14-09

Ommärkning

Tik

9

42

Julussa

Hedmark

2015-03-23

M 14-10

Ommärkning

Hane

6

50

Julussa

Hedmark

2015-03-27

M 15-03

Ny

Hane

5

47

Slettås

Hedmark

 

  

 

 

 

 

 

 


 

2014

Nyhetsbrev Skandulv

Febr 2014 »

April 2014 »

 


 

ÖVRIGA NYHETER

Publicerad 06 oktober 2014 - Skandulv meddelar

Två nya ”vargdoktorer”

I mars disputerade Barbara Zimmermann vid Högskolan i Hedmark. Hon försvarade då sin avhandling ”Predatory behaviour of wolves in Scandinavia”. Alla artiklarna i avhandlingen har redan publicerats i vetenskapliga tidskrifter, varav de två som publicerats i år sammanfattas på svenska nedan. Avhandlingen hittar ni på följande länk:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/201430/PhD%20thesis%20Barbara%20Zimmerman.pdf

I maj disputerade Kristin Evensen Gangås vid Högskolan i Hedmark. Hon försvarade avhandlingen ”Attitudes towards large carnivores and acceptance of illegal hunting -  the importance of social attitudes and scales in large carnivore management” Avhandlingen hittar ni på följande länk:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194991/1/Gangas.pdf

Vargfakta -Artfakta Varg» »     Sand FS06-2014 » »     Sand FS07-2014 » »

 

 

 

2014-07-04 Skandulv informerar

 

-Här kommer lite information om vårens och försommarens koll av lyor samt om tre skjutna Tivedenvalpar.

 

Lybesök 2014 Kukumäki

 

Den 13/5 gjordes ett besök vid lyan i Kukumäki för att räkna valpar. Vi kunde konstatera att det har skett föryngring och att det finns minst 1-2 valpar. Lyan var dock placerad under ett s

 

tort klippblock i en grantätning och minst en valp hann slinka in under stenen innan vi hann fram. Vi kunde se en valp långt in under stenen men den gick inte att komma åt.

 

Rotna

 

29/5 gjordes ett besök vid lyan i Rotna. Två valpar observerades under stenar men det är osäkert hur många fler som eventuellt fanns där. En tik märktes.

 

Julussa

 

30/5 gjordes ett besök vid lyan i Julussa. Fyra valpar (tre tikar och en hane) låg öppet och samlat.  

 

Tandsjön

 

2/6 gjordes ett besök vid lyan i Tandsjön. Vargarna hade flyttat valparna minst 3 gånger efter födseln. Vid den förmodade lyan som vi hade positioner fram till två dagar före besöket från tiken fann vi endast en lega men inga valpar. Vi gjorde därefter ett besök vid hanens positioner från dagen före och där hittades fem valpar (kan dock ha varit någon eller några till).

 

Tivedenvalpar skjutna

 

Tidigare i vår, den 27 maj, sköts en annan unghane född i Tiveden på skyddsjakt i Jämtland. Han var inte en av de tre som typades i reviret i aug-2013. Han fick ID-numren G100-14 resp. D-14-34. Ytterligare två vargar födda i Tiveden-reviret har nu skjutits, båda två på skyddsjakt i Norge. Den ena, en tikvalp G150-13 som märktes första gången i hemreviret i augusti 2013, sköts den 15 maj i Opplands fylke. Hon vägde 33 kg. Den andra, en hanvarg G152-13 sköts den 5 juni i Möre och Romsdal fylke, på den norska västkusten. Denna ungvarg var en hane på hela 47 kg. Den var en av de tre som typades på DNA i föräldrareviret i aug-2013, med nummer G152-13.

 

Det är intressant att alla tre dessa ungvargar vandrat tvärs igenom hela det ”etablerade vargområdet”, och ut ur detta, en åt norr och de andra två åt väster. Jämtlandsvargen hade gått c:a 45 mil fågelvägen, och Möre-vargen nästan 60 mil. Möjligen var de två syskonen G150-13 och G152-13 tillsammans när G150-13 sköts i Oppland, det var nämligen två vargar tillsammans där vid det tillfället.

 

Om man tillåter sig att spekulera kan man fundera på om det nu börjar bli så trångt inne i det etablerade vargområdet att en allt större andel av utvandrande ungdjur helt enkelt tvingas att söka revir utanför detta område. Risken är då givetvis stor att de hamnar i ”förbjudna” områden, såsom renskötselområdet eller i norska fårskötselområden utanför den norska vargzonen. Detta kan i så fall bli ett problem, även för nya invandrare och deras avkommor i framtiden.

 

Nu är alltså tre valpar födda i Tiveden 2013, skjutna på skyddsjakt. Föräldradjuren i Tiveden är de invandrare med rötter i den östliga finsk-ryska popualationen, som i februari 2013 flyttades från Norrbotten ned till Tiveden i södra Örebro län.  De ynglade i maj 2013. Det observerades fem valpar i reviret förra sommaren, varav alltså tre typades på DNA. Under vintern har det dock aldrig spårats mer än fyra valpar i reviret. Så sent som i april i år observerades vid flera tillfällen en grup på 6 vargar i reviret, alltså sannolikt föräldrarna och 4 valpar.

 

Tre av de fyra valpar som förmodades utgöra hela kullen i vintras är nu alltså döda. Den kvarvarande, som förmodligen är den som typades förra sommaren, är en hane, G151-13. Vi har ännu ingen information om honom. Det är naturligtvis inte helt omöjligt att det finns ytterligare någon valp, spårningsförhållandena förra vintern var dåliga.

 

Det finns indikationer på att föryngring skett i Tiveden även nu i vår.

 

2014-06-13  Skandulv informerar

De skandinaviska vargarnas ursprung

På grund av många frågor den senaste tiden, om huruvida det förekommer hybrider i den skandinaviska vargpopulationen, bestämde vi oss inom Skandulv för att beskriva kunskapsläget (se bilaga). Texten kommer även att läggas ut på Skandulvs och SLUs hemsida.

https://www.slu.se/Documents/externwebben/nj-fak/ekologi/forskning/skandulv/skandinaviska-vargarnas-ursprung.pdf

Märkning av varg

Efter den 14 februari har det märkts ytterligare några vargar.

Revir Julussa (Norge)

Den vuxna tiken märktes den 19 februari. Hennes ålder uppskattade till 6-8 år, vikt 44 kg.

Den vuxna hanen märktes den 13 mars. Hans ålder uppskattade till 4 år, vikt 46 kg.

Samtidigt den 13 byttes ett halsband på en av hanvalparna från den tidigare märkperioden, halsbandet var trasigt. Totalt fem individer är nu märkta i reviret.

Revir Rotna (Gränsrevir Sverige-Norge)

Halsbandet byttes på den vuxna tiken den 17 februari

Antal föryngringar 2013

Jag vill samtidigt passa på att tipsa om att man kan gå in på Viltskadecenters och Rovdatas hemsidor för att få en uppdaterad lägesbild av antalet dokumenterade vargkullar från årets inventeringssässong. 

Sverige: http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=964 (följ länken och klicka på ”Vargföryngringar 2013” uppdaterad 28/3 2014)

Norge: http://rovdata.no/Rapporter/Forel%C3%B8pigestatusrapporterp%C3%A5ulv.aspx (följ länken och klicka på ” Foreløpige konklusjoner” Uppdaterad 15/3 2014)